"Nie możemy zmienić innych, jedyne co możemy zrobić to to, aby każda z nas osobiście odzyskała swoją pełnię. Każda ludzka istota jest częścią całości - unikalną, niepowtarzalną i równą w stosunku do wszystkich pozostałych. Więc jeżeli uzdrowimy swoje życie i przejawimy swoją naturalną pełnię, pozytywnie wpłyniemy na całość oraz jej przyszłość - zapewnimy świetlane jutro przyszłym pokoleniom."

(Jamie Sams "13 Pierwotnych Klanowych Matek")