Bramy Życia – 3 Namioty


W swoim życiu przechodzisz przez wiele bram. Dzięki Trzem Namiotom możesz uświęcić szczególnie ważne momenty honorując siebie samą i to, co za Tobą oraz otworzyć się w pełni na to, co przed Tobą.


BIAŁY, CZERWONY i CZARNY NAMIOT to cykl warsztatów inicjacyjnych dla kobiet. Nazwałyśmy go Bramami Życia, gdyż każda/każdy z nas doświadcza trzech głównych Rytuałów Przejścia, nawet jeśli ich świadomie i intencjonalnie nie celebrujemy. W ciągu całego życia możemy przekraczać wiele innych Bram, ale trzy są podstawowe:


1 – narodziny do życia fizycznego (niewinność),
2 – narodziny do kobiecości/męskości (pełnia),
3 – narodziny do świata duchowego (wolność).

Pojęcie „Namiotów” zaczerpnęłyśmy z nauk Rdzennych Mieszkańców Ameryki.
Nauki te prowadzą nas już od wielu lat i jesteśmy zafascynowane ich bogactwem oraz uniwersalnością.


BIAŁY, CZERWONY i CZARNY NAMIOT to cykl warsztatów inicjacyjnych dla kobiet. Każdy z kolorów łączy się symbolicznie z jednym z trzech etapów życia kobiety. Świadome zintegrowanie procesów, które się z nim wiążą sprawiają, że łączymy się z takimi aspektami kobiecej mocy, jak:
– dziewczęca niewinność,
– beztroska,
– spontaniczność,
– radość;

– kobieca zmysłowość,
– zdolność do kochania,
– dawanie życia,
– kreatywność;

– mądrość staruchy,
– spokój,
– dystans,
– umiejętność dzielenia się wiedzą.

Użyłyśmy powyżej słowa “symbolicznie”, gdyż cykl biały-czerwony-czarny rozciąga się na całe życie jednostki, jednak przeżywamy go od nowa każdego dnia budząc się rano do życia i zasypiając nocą.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeśli chodzi o CZERWONY NAMIOT, to od wielu lat znane jest to pojęcie i kobiety spotykają się w kręgach w czerwonych namiotach, aby dzielić się swoimi doświadczeniami różnych aspektów kobiecości, zwłaszcza dotyczących krwi miesięcznej – stąd też nazwa.

Pięknie została opisana wizja czerwonego namiotu w książce Anity Diamant – w tym namiocie kobiety spędzały swój księżycowy czas (na ogół miesiączkowały równocześnie). Tutaj rodziły się dzieci, a poród przyjmowały starsze. Tutaj kobiety umierały. Tu mogły dzielić się swoimi radościami i smutkami dając sobie nawzajem wsparcie i tutaj wreszcie mogły oczyścić się z wszelkich traum, bolesnych doświadczeń, trudnych przeżyć, aby ich siostrzeństwo było mocnym fundamentem rodziny i społeczności.
Pojęcia białego i czarnego namiotu nie są jeszcze popularne.

Poruszająca dla nas jest WIZJA BIAŁEGO NAMIOTU np. w sytuacji, kiedy mężczyźni wracali z wyprawy czy wojny i zanim weszli do wioski, by spotkać się z najbliższymi, zatrzymywali się w białym namiocie, aby oczyścić się i nie wnosić do domu wszelkich nieharmonijnych energii – trudnych uczuć, obrazów czy myśli.
W dzisiejszym społeczeństwie takimi „wojnami” mogą być: praca, kontakt z urzędami, podróże, oglądanie i słuchanie telewizji, koncerty muzyki młodzieżowej itp.
Biały namiot może służyć zarówno mężczyznom jak i kobietom.
Marzy nam się takie uświęcone miejsce – przestrzeń, gdzie można: oczyścić się z wszelkiego balastu, emocji ciągle łączących nas ze starymi relacjami, miejscami, osobami, przekonaniami czy pragnieniami; oczyścić się po wszelkich walkach, zawodach i „traumach”, aby wracać do rodziny, czy tworzyć nowe związki lub podejmować nową pracę „w czystości” bez obciążeń przeszłością – aby powrócić do swojej niewinności, czystości serca i miłości. Mamy doświadczenie z prowadzenia białych namiotów dla kobiet, gdzie odbywały się uzdrawiające ceremonie.

CZARNY NAMIOT związany jest ze śmiercią (wszelkiego rodzaju), odchodzeniem, żegnaniem, żałobą, opłakiwaniem i każdą zmianą – w świecie zewnętrznym i wewnętrznym.
Każdy proces żegnania kogoś lub czegoś wymaga czasu i pogodzenia się z faktami, uszanowania, może opłakania, aby naprawdę i całkowicie pozostawić to za sobą, zwrócić się ku życiu oraz jasnym i spokojnym okiem patrzeć w przyszłość.
Czarny namiot to przestrzeń, w której mogą odbywać się ceremonie ułatwiające przebycie procesu żegnania i opłakiwania lub ceremonie stanowiące zakończenie całego procesu.
Czarny namiot to miejsce-przestrzeń, która oczywiście może służyć zarówno kobietom jak mężczyznom, ale tym razem warsztaty kierujemy jedynie do kobiet.

Wszystkie trzy odsłony składają się na pełnię procesu, dlatego zachęcamy Cię do udziału w całym cyklu. Przy tym kolejność namiotów możesz wybrać dowolnie:

BIAŁY – CZERWONY – CZARNY
CZERWONY – CZARNY – BIAŁY
CZARNY – BIAŁY – CZERWONY

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze możliwe jest uczestniczenie we wszystkich. Dlatego program każdego z warsztatów zaplanowałyśmy w taki sposób, abyś mogła w nim uczestniczyć jak w odrębnym, pojedynczym wydarzeniu.

A zatem pragniemy zaprosić Cię do przejścia przez Trzy Bramy:


BIAŁY NAMIOT – OCZYSZCZENIE


TEMATY:
– Wchodzę w swoją wewnętrzną ciszę.
– Uwalniam programy rodowe i przekonania dotyczące kobiecej winy i wstydu.
– Widzę siebie w relacji ze sobą, z bliskimi i w szerszym, kosmicznym aspekcie.

CEREMONIE:
– Ceremonia oczyszczenia w połączeniu z żywiołem wody.
– Ceremonia wdzięczności “za wszystkie moje relacje”.

ŻYWIOŁY WSPIERAJĄCE:
woda,
powietrze.

CZERWONY NAMIOT – ROZPOZNANIE


TEMATY:
Docenienie Rzeki Życia i cudu, jakim jest Twoje ciało.
Uznanie siebie i swoich jakości, talentów, potencjału.
Otwarcie się na zmysłowość, obfitość i pełnię życia.

CEREMONIE:
Ceremonia uzdrowienia pierwszej krwi.
Ceremonia Despacho – okazania wdzięczności Matce Ziemi.

ŻYWIOŁY WSPIERAJĄCE:
woda,
ziemia,
ogień.

CZARNY NAMIOT – POŻEGNANIE


TEMATY:
Przyglądam się sobie i swojej relacji ze śmiercią.
Żegnam bliskich zmarłych, których potrzebuję opłakać i uhonorować.
Żegnam jakości, które już mi nie służą i otwieram się na to, co nowe.

CEREMONIE:
Ceremonia pożegnania w połączeniu z Matką Ziemią.
Ceremonia okazania wdzięczności Przodkiniom i Przodkom.

ŻYWIOŁY WSPIERAJĄCE:
ziemia,
powietrze,
ogień.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROWADZĄCE:


MARIA ELA ZIEMKIEWICZ
Uznana za Starszą-Babcię w kręgach/społeczności. Współorganizatorka pierwszego Zgromadzenia Starszyzny   Polsce w 2011 roku. Prowadzi ceremonie i rytuały związane z cyklami Ziemi, Słońca i Księżyca oraz dotyczące życia osobistego (przyjęcie nowonarodzonego dziecka, zaślubiny, przyjęcie imienia, pierwszej krwi, przejścia w kobiecość, stania się babcią, przejścia w wiek mądrości, itp.). Od kilkunastu lat prowadzi kręgi kobiet i warsztaty rozwojowe dla kobiet. Autorka tłumaczenia książki „13 Pierwotnych Matek Klanowych” Jamie Sams. Od 2008 roku prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet inspirowane rdzennymi naukami – warsztaty o siostrzeństwie i uzdrowieniu własnej kobiecości.
Mówi o sobie, że jest marzycielką i wizjonerką, optymistką i kreatywną rękodzielniczką, opiekunką Matki Ziemi i słowiańskich tradycji.
Więcej informacji: https://siostrzenstwo.pl/o-mnie/


JOANNA GRABOWIECKA-ŚWIERSZCZ
Dzika kobieta, wolna dusza, partnerka, mama, kreatorka piękna, reżyserka, trenerka rozwoju trwałego. Studiowała m. in. sztuki spektaklu w Paryżu, reżyserię w AT w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach.
W swojej działalności łączy sztukę i samorozwój wspierając kobiety i mężczyzn w odkrywaniu ich potencjału. Jest pomysłodawczynią i realizatorką cyklu spotkań i warsztatów dla kobiet pn. Moc Kobiety oraz autorskich warsztatów pn. Sztuka Dzikości. Od kilku lat kroczy kobiecą ścieżką serca inspirowaną mądrością Rdzennych Mieszkańców Ameryki. Od trzech lat asystuje Marii Eli i współprowadzi wraz z nią warsztaty dla kobiet inspirowane naukami Matek Klanowych. Zwołuje i zasiada w kręgach. Uczestniczka Vision Quest pod kier. Marka Kukułki. Jej osobistym miejscem mocy jest Sahara.
Więcej informacji: http://sztukadzikosci.com/o-mnie/

Zapraszamy Cię z serca do podróży po pełnię kobiecej mocy!