Jak się przygotować do kręgu stacjonarnego?

Gdy krąg odbywa się we wspólnej przestrzeni, nie ma potrzeby jakoś szczególnie się przygotowywać – wystarczy Twoja obecność i gotowość byciu z siostrami tu i teraz.

Ponieważ wspólnie będziemy tworzyć przestrzeń kręgu, możesz  przynieść swoje przedmioty mocy, magiczne przedmioty lub po prostu takie, które są dla Ciebie w tym momencie ważne, aby umieścić je w Centrum kręgu.

Możesz także przynieść coś małego, jako przegryzkę, żebyśmy mogły w trakcie trwanie kręgu posilić nasze ciała. Na miejscu jest woda do picia.