Czerwony Namiot

Warsztaty, inicjacje i ceremonie dla kobietCZERWONY NAMIOT – ROZPOZNANIE


TEMATY:
– Docenienie Rzeki Życia i cudu, jakim jest Twoje ciało.
– Uznanie siebie i swoich jakości, talentów, potencjału.
– Otwarcie się na zmysłowość, obfitość i pełnię życia.


CEREMONIE:
– Ceremonia uzdrowienia pierwszej krwi.
– Ceremonia Despacho – okazania wdzięczności Matce Ziemi.


ŻYWIOŁY WSPIERAJĄCE:
– woda,
– ziemia,
– ogień.