Roczny cykl warsztatów dla kobiet


KLANOWE MATKI – PODRÓŻ DO ŹRÓDŁA TWOJEJ KOBIECEJ MOCY

Warsztaty powstały z inspiracji książką „13 Pierwotnych Matek Klanowych” Jamie Sams oraz z potrzeby serca, by dzielić się spisanymi tam opowieściami i zawartą w nich mądrością. Pełna informacja o cyklu