Poznaj siebie – Matki Klanowe dla mężczyzn


Gdy ogień strawił Pierwszy Świat Miłości, do życia powołanych zostało Trzynaście Pierwotnych Matek Klanowych. Były to uzdrawiające aspekty Babci Księżyc i Matki Ziemi, dzięki którym nasiona wewnętrznego pokoju zostały zasiane w głębi kobiecej strony każdej ludzkiej istoty.

Do tej pory istniały cztery światy: Pierwszy Świat Miłości, Drugi Świat Lodu, Trzeci Świat Wody i Czwarty Świat Podzielenia.

Obecnie rozpoczyna się istnienie Piątego Świata – Świata Oświecenia i Pokoju.

„Życie, Jedność i Równość po Wieczność” – ta zapoczątkowana przez Pradawne Babcie – Matki Klanowe formuła urzeczywistni się wtedy, gdy Kobiety i Mężczyzn zjednoczy wspólna wizja o świecie, w którym każda Istota kroczy w Prawdzie po Świętej Przestrzeni, nadając namacalną formę marzeniom o życiu w pokoju i miłości, szacunku, równości i jedności ze wszystkim, co nas otacza.

Zasiane przez Matki Klanowe ziarno wewnętrznego pokoju od niepamiętnych czasów pielęgnowane jest w sercach wszystkich Kobiet, które otwierając swoje marzenia na światło miłości przygotowują światy na najpiękniejszy z możliwych scenariuszy: nadejście czasu Oświecenia, Pokoju, Siostrzeństwa, Braterstwa i Partnerstwa dla wszystkich Istot.

Drogi Mężczyzno,

Ziarenko nadziei na lepszy świat kiełkuje również w Twoim odważnym i walecznym Sercu. Daj mu rozkwitnąć.

Twoja Wewnętrzna Kobieta, scalająca w jedno najpiękniejsze aspekty kobiecego pierwiastka, która potrafi kierować się intuicją i przeczuciami, jest delikatna, wrażliwa i współczująca, wie, jak troszczyć się i opiekować, wspierać i uzdrawiać, jak szanować i akceptować siebie i innych, gorąco pragnie, abyś dał jej godne miejsce w sobie.

Kiedy zaakceptujesz i pokochasz wrażliwą część siebie, Wierzeje tego świata otworzą się na przyjęcie Nowego, a zapoczątkowana przez Matki Klanowe, pradawne Duchowe Przewodniczki, idea „Życia w Jedności i Równości po Wieczność” zacznie się spełniać jeszcze za naszego życia.

Ja, Trzynasta Matka Klanowa, Stająca się Swoją Wizją, przekazuję Ci dar stawania się prawdą i zapraszam Cię w niezwykłą podróż ku Pierwotnemu Marzeniu o Pełni, byś jak ja zjednoczył w sobie Całość i jako Stający się Swoją Wizją wniósł światło miłości w każdą cząstkę wszelkiego Istnienia.

JESTEŚ w momencie, w którym zdecydujesz się BYĆ.

…………………………………………………………………………………………

Poznaj Siebie. Matki Klanowe dla Mężczyzn.

Warsztaty i krąg Uzdrawiającej Mocy – 21 maja 2022

………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy Mężczyzn na warsztat w Kręgu Uzdrawiającej Mocy, łagodną ścieżkę harmonijnego rozwoju opartą na naukach o cyklach życia poetycko przedstawionych w niezwykłej książce Jamie Sams „13 Pierwotnych Matek Klanowych”.

Ta wielopoziomowa opowieść jest skarbnicą wiedzy o tradycjach, rytuałach i ceremoniach, które rdzenni mieszkańcy obu Ameryk z szacunkiem kultywują, przekazując pradawną wiedzę z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu esencja duchowej Świętej Ścieżki jest wciąż żywa i dostępna dla nas, poszukujących swojej osobistej wizji, celu i sensu ziemskiego życia. To także źródło cennych informacji na temat relacji z samym sobą, relacji partnerskiej i rodzicielskiej.

Zwołująca Krąg Maria Ela Ziemkiewicz, która w zachwycający sposób, zachowując magię i całą mądrość przekazu, piękną polszczyzną przetłumaczyła „13 Pierwotnych Matek Klanowych”, w licznych komentarzach uzupełniła treści o szczegóły, dzięki którym znaczenie wielu rytuałów, pojęć i symboli, które są jasne dla Rdzennych, stało się zrozumiałe również dla nas, ludzi z innego kręgu kulturowego. To z kolei zbliża nas do dziedzictwa rodzimych przodków, których spuścizną była m.in. tradycja kręgu oraz istnienie Starszyzny.

Swoją pracę nad książką Maria Ela wspomina słowami: „Tłumacząc „Matki”, a proces ten trwał ponad dziesięć lat, sama przeszłam głęboki proces uzdrowienia, odzyskałam radość i poczucie sensu życia.”

„Kiedy uzdrawiamy siebie, inni zostają uzdrowieni. Kiedy karmimy swoje marzenia, umożliwiamy, aby narodziły się marzenia ludzkości. (…) Kiedy szanujemy swoje ciało, swoje zdrowie i swoje potrzeby emocjonalne, robimy przestrzeń dla urzeczywistnienia się naszych marzeń. Kiedy mówimy prawdę z naszych uzdrowionych serc, pozwalamy, aby bogactwo i obfitość życia były stale obecne na naszej Planecie Matce.”

Powyższe słowa Jamie Sams, autorki „13 Pierwotnych Matek Klanowych” są ideą Kręgu i warsztatu Uzdrawiającej Mocy, a jego intencją jest zjednoczenie pierwiastków żeńskiego i męskiego na wszystkich poziomach.

Zapraszamy Cię serdecznie, Drogi Mężczyzno, na spotkanie Matek Klanowych z Mężczyznami.

Maria Ela Ziemkiewicz – Babcia/Starsza w Kręgach, inicjatorka spotkania Żeńskiego z Męskim,

Joanna Grabowiecka – symbolicznie reprezentująca Żeńskie,

Jacek Piasecki – symbolicznie reprezentujący Męskie.

Asystować nam będą Matki Klanowe: Rozmawiająca z Krewnymi, Strażniczka Mądrości, Ważąca Prawdę, Widząca Daleko, Słuchająca, Bajarka, Kochająca Wszystkie Istoty, Ta Która Uzdrawia, Kobieta Zachodzącego Słońca, Tkająca Wątki, Krocząca z Podniesioną Głową, Dzięki Czyniąca oraz Stająca Się Swoją Wizją.

………………………………………………………………………………….

To spotkanie poświęcone będzie naukom Siódmej Matki Klanowej – KOCHAJĄCEJ WSZYSTKIE ISTOTY. To opowieść o uzdrawiającej mocy bezwarunkowej miłości w relacji kobiety i mężczyzny, rodzica i dzieci, człowieka i natury, a wreszcie z samą/ym sobą. A także o trzech filarach zdrowego i szczęśliwego związku.

Plan spotkania:

– otwarcie Kręgu
– zapoznanie z Siódmą Matką Klanową
– ćwiczenia – aby osobiście doświadczyć nauk Kochającej Wszystkie Istoty,
– WYJĄTKOWY DAR 7 MATKI – CEREMONIA FAJKI, która jest jedną z najświętszych ceremonii dla rdzennych mieszkańców Ameryki,
– krąg dzielenia się,
– zakończenie Kręgu.
W połowie zajęć godzinna przerwa na posiłek.

………………………………………………………………………………….

CZAS:
21 maja 2022 – niedziela, w godzinach 11.00 – 19.30
MIEJSCE:
Pole Narodzin, Stare Babice (dokładny adres prześlemy po zgłoszeniu mailem).
INWESTYCJA:
450.00 zł + 100.00 zł (opłata za salę i obiad) – płatność na miejscu.

UWAGA! Dla mężczyzn, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu cena promocyjna 400 zł + 100 zł (opłata za salę i obiad).

W cenę warsztatów wliczone są koszty wszelkich materiałów niezbędnych do pełnego uczestnictwa.
Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISY:
Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest zgłoszenie mejlowe na adres:
chatafuturologow@gmail.com
oraz przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Imię i nazwisko oraz numer telefonu (potrzebny w razie konieczności szybkiego kontaktu)
2. Co cię przyciągnęło do tematu Klanowych Matek?
3. Czym się zajmujesz na co dzień i jakie są Twoje zainteresowania?
Odpowiedź na powyższe pytania ułatwi nam pracę i pozostanie do wyłącznej wiadomości prowadzących warsztaty.
Kontakt – Jacek Piasecki
mail: chatafuturologow@gmail.com
tel.: 690 602 108

………………………………………………………………………………….

Prowadzący:

Maria Ela Ziemkiewicz
Uznana za Starszą-Babcię w kręgach/społeczności.
Współorganizatorka pierwszego Zgromadzenia Starszyzny w Polsce w 2011 roku.
Prowadzi ceremonie i rytuały związane z cyklami Ziemi, Słońca i Księżyca oraz dotyczące życia osobistego (przyjęcie nowonarodzonego dziecka, zaślubiny, przyjęcie imienia, pierwszej krwi, przejścia w kobiecość, stania się babcią, przejścia w wiek mądrości, itp.). Od kilkunastu lat prowadzi kręgi kobiet i warsztaty rozwojowe dla kobiet. Autorka tłumaczenia książki „13 Pierwotnych Matek Klanowych” Jamie Sams. Od 2008 roku prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet inspirowane rdzennymi naukami – warsztaty o siostrzeństwie i uzdrowieniu własnej kobiecości.

Mówi o sobie, że jest marzycielką i wizjonerką, optymistką i kreatywną rękodzielniczką, opiekunką Matki Ziemi i słowiańskich tradycji.
Więcej informacji w zakładce “O mnie”

Joanna Grabowiecka
Dzika kobieta, wolna dusza, partnerka, mama, kreatorka piękna, reżyserka, scenografka, trenerka rozwoju trwałego. Studiowała m. in. sztuki spektaklu w Paryżu, reżyserię w AT w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach. W swojej działalności łączy sztukę i samorozwój wspierając kobiety i mężczyzn w odkrywaniu ich potencjału. Jest pomysłodawczynią i realizatorką cyklu spotkań i warsztatów dla kobiet pn. Moc Kobiety oraz autorskich warsztatów pn. Sztuka Dzikości. Od kilku lat kroczy kobiecą ścieżką serca inspirowaną mądrością Rdzennych Mieszkańców Ameryki. Zwołuje i zasiada w kręgach. Jej osobistym miejscem mocy jest Sahara.

Więcej informacji: http://sztukadzikosci.com/o-mnie/

Jacek Piasecki
Uczestnik Tańca Słońca „Condor-Eagle” w Kolumbii, intencją którego było zjednoczenie rdzennych obu Ameryk: Północnej i Południowej. Strażnik Ognia na Ceremoniach, Vision Quest i w Szałasach Potu. Patrzący w Gwiazdy – astrolog z Chaty Futurologów, uczeń m.in. prof. Leszka Weresa. Pasjonat i praktyk pracy z ciałem i jego energetyką, dyplomowany dietetyk specjalizujący się w świadomym jedzeniu i niejedzeniu, zrobił m.in. 42-dniowy post i przeszedł proces bretariański. Wieloletni towarzysz wyjątkowego terapeuty Marka Kukułki, któremu asystował w wielu terapiach grupowych i indywidualnych w Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Przez kilka lat prowadził z ramienia Fundacji One Energy ośrodek rozwoju osobistego w Lechowie w Górach Świętokrzyskich, nadal zasiada w Radzie Fundacji. Mieszkając w Górach Świętokrzyskich pobierał nauki u znanej świętokrzyskiej uzdrowicielki, jest praktykiem rdzennego przekazu szeptanej medycyny ludowej.