Jak powołać krąg?


Oto kilka pytań, które pomogą ci określić strukturę kręgu, zanim zwołasz krąg.

1. Jaka jest intencja? Jak krąg ma się nazywać? Jaki jest jego cel?

Dobrym sposobem znalezienia na to odpowiedzi jest wyklarowanie wizji, która cię zainspirowała do zwołania kręgu. Zapytaj siebie dlaczego ważne jest dla ciebie spotkanie się z innymi w kręgu w tym czasie: “Jakiemu największemu celowi mam nadzieję służyć?”

2. Kogo zamierzasz zaprosić?

Czy są jacyś szczególni ludzie, do których chcesz dotrzeć? Może to są członkowie rodziny lub sąsiedzi lub grupa ludzi zawodowa zajmująca się uzdrawianiem lub matki z małymi dziećmi. Może to są po prostu kobiety lub po prostu mężczyźni. To może być grupa ludzi, którzy przeżywają podobny kryzys lub którzy dzielą wspólny styl życia lub wspólną wizję.

3. Gdzie krąg będzie się spotykać?

Kiedy krąg spotyka się w tym samym miejscu przez pewien czas to to miejsce zostaje naenergetyzowane przez ten krąg. Stworzony zostaje pełny mocy wir energii, który wspiera wszystkie późniejsze kręgi. Ten wir może pomóc, aby praca kręgu stała się głębsza i bardziej przejrzysta. To jest tak jakby sama ziemia odpowiadała na świadomą uwagę. Wystarczy wejść do jednego ze starożytnych okrągłych kivas na południowym zachodzie lub przejść się pomiędzy megalitami w Stonehenge, aby zauważyć prawdziwość tego.

Ustalenie miejsca spotkań kręgu ma wiele wspólnego z określeniem jego struktury. Jeśli krąg spotyka się w domu uczestniczki, na tę osobę naturalnie spadnie większa odpowiedzialność. Jeśli krąg spotyka się na zewnątrz, w naturze, granice nie są tak dobrze określone. Czasami kręgi spotykają się w szczególnych miejscach, aby doświadczyć unikalnej jakości tego miejsca. Czasami kręgi spotykają się, by podnieść zainteresowanie, kiedy grupa ludzi robi krąg wokół Pentagonu.

Miejsce spotkania powinno być starannie przygotowane; powinno być czyste i uporządkowane. Bardzo ważne jest oświetlenie. Wieczorem światło świec nadaje atmosferę magii. Pamiętaj, ty stwarzasz atmosferę, która będzie wprowadzała poczucie świętego czasu i świętej przestrzeni.

4. Jaka jest data i czas spotkania? Ile godzin będzie trwał krąg?

Krąg może zostać zwołany tylko na jedno spotkanie, aby świętować i uznać szczególną okazję, albo może być cykliczny. Możesz zwołać krąg, aby świętować dzień urodzin lub narodziny lub każdą życiową zmianę. Mój kobiecy krąg spotyka się każdego miesiąca w pełni i w nowiu księżyca. Jest krąg, który spotyka się na Górze Shasta raz na rok w sierpniową pełnię księżyca.

Wybierając porę dnia na spotkanie kręgu weź pod uwagę potrzeby grupy. Jednakże, jeśli masz wybór, możesz uwzględnić to, że dzień i noc dają inną atmosferę. Niektóre prace w kręgu są uwydatniane przez światło dzienne, a inne przez ciemność. Kościół Rdzennych Amerykan rozpoczyna modlitwę o zachodzie słońca i kontynuuje aż do świtu.

5. Czy krąg będzie cykliczny?

Kiedy krąg spotyka się regularnie przez długi okres czasu, pozwala to na wewnętrzną pracę, która w innym razie nie jest możliwa. Podjęcie zobowiązania na regularne spotkania stwarza więzi między uczestniczkami. Akt zobowiązania sam w sobie może powodować rozwój. Regularne spotykanie się powoduje pewien poziom intymności i zaufania. Takie spotykanie jest pierwszym krokiem w tworzeniu rozszerzonej rodziny i klanu.

6. Czy krąg będzie otwarty czy zamknięty? W jaki sposób będą wybierani członkowie? Czy członkowie będą mieli coś wspólnego ze sobą nawzajem?

To jest naprawdę jedno z najtrudniejszych pytań, z którym trzeba się zmierzyć przy robieniu kręgu. Czasami konieczne jest powiedzenie “nie” komuś, kto chce dołączyć do twojego kręgu, i chociaż zrobienie tego jest bolesne i niewygodne, może być z korzyścią dla całej grupy. Niektórzy ludzie mogą być zbyt dotknięci nieszczęściem, aby stać się członkiem kręgu, chyba że krąg jest szczególnie ukierunkowany na uzdrawianie.

Obie odkryłyśmy, że czasami ważne jest, aby spotykać się w kręgach jedno-płciowych. Zarówno kobiety jak mężczyźni potrzebują spotykać się ze swoją własną płcią, aby wykonać pewien rodzaj pracy. Wydaje się to słuszne szczególnie dla ludzi, którzy stanowią parę, gdyż to pozwala uwolnić się od przypisanych wzorców zachowań, które tak często są dyktowane przez role związane z płcią.

7. Czy będzie w kręgu przywódca czy krąg będzie bez przywódcy? Jeśli będzie przywódca, to czy przywództwo będzie się kolejno zmieniać pośród członków? Jakie będą obowiązki przywódcy? Jeśli będzie bez przywódcy, to jak grupa będzie podejmowała decyzje?

Dla wielu jest to pytanie filozoficzne. Niektórzy ludzie są przeciwni w ogóle jakiejkolwiek hierarchii. Jednakże, aby zorganizować krąg, ktoś musi być odpowiedzialny za zainicjowanie go, chociaż uczestniczka nie musi być przywódczynią.

To, czy musi być przywódczyni, zależy od celu kręgu. Ktoś, kto zwołuje krąg z okazji szczególnego wydarzenia, może chcieć go poprowadzić lub poprosić kogoś innego, aby to zrobił, szczególnie jeśli w grę wchodzi specyficzny rytuał wymagający przewodnictwa. Kręgi, które są organizowane w celu uczenia lub terapii zazwyczaj mają przywódcę.

Prowadząca/uczestniczka ma pewne praktyczne odpowiedzialności, takie jak upewnienie się, że wszyscy uczestnicy znają właściwy adres spotkania i sposób dojazdu na miejsce. Często pomocne jest używanie telefonicznego drzewa, według którego każda uczestniczka jest odpowiedzialna za telefoniczne zawiadomienie jednej osoby z grupy o jakiejkolwiek zmianie planów. To może wydaje się takie podstawowe, i takie jest, ale takie rozważania są konieczne, aby mogła działać zwarta grupa.

Kluby, do których my należymy, są bez przywódczyni, działają w regularnych i zadeklarowanych grupach z dobrze określonymi liniami przewodnimi. Aby grupa bez przywódcy działała, każda musi być gotowa do wzięcia odpowiedzialności, być wolna i spontaniczna oraz musi mieć zgodę, aby siedzieć, gdy nic się nie dzieje, dopóki któraś nie poczuje się pokierowana przez Ducha. Czasami nic się nie dzieje i to także musi być ok.

Tekst pochodzi z książki “The Ceremonial Circle” Sedonia Cahill i Joshua Halpern