Przebieg spotkania

Krąg zaczynamy oczyszczeniem energetycznym przestrzeni i siebie samych albo siebie nawzajem. Najczęściej używamy do tego białej szałwi lub rodzimej szałwi z bylicą.

Następnie uświęcamy wspólną przestrzeń, przywołując duchowe istoty, które są nam bliskie i które sprawią, że przestrzń kręgu staje się bezpieczna i uzdrawiająca.

Wizualizując, tworzymy kilka kręgów, do których zapraszamy:

– bliskie nam osoby, które nosimy w swoim sercu, aby dołączyły do kręgu w swojej duchowej postaci, by nas zrozumieć i wspierać;
– swoich Przodków i swoje Przodkinie, które i którzy odeszli na tamtą stronę i są już w świetle. Moi Rdzenni nauczyciele mówią, że jak uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy 7 pokoleń wstecz;
– ważne dla każdej z nas istoty boskie – Bogów, Boginie, opiekubów duchowych, itp.;
– istoty ze świata natury – z królestw minerałów, roślin i zwierząt. Jesteśmy częścią Natury, a od naszych starszych Braci i Sióstr możemy otrzymać wsparcie i pomoc w naszych transformacjach lub codziennych wyzwaniach.
– przyszłe pokolenia – dzieci, wnuki, ich wnuki i ich wnuki. Moi Rdzenni nauczyciele mówią, że jak uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy 7 pokoleń w przód.
– Matkę Ziemię i Stwórcę z nieba
– nasze święte Centrum

Następnie poświęcamy chwilę, aby określić swoją intencję, którą czujemy, że mamy na to spotkanie. I z tą intencją zapalamy ogień (świeczkę).

Gdy każda wypowie swoją intencję, zapraszamy Boginie, które mówią do nas poprzez karty i wspierają tę intencję.

Po tych ceremoniach rozpoczynamy krąg dzielenia się, używając “przedmiotu do mówienia”. Każda kobieta może powiedzieć o tym, co ważnego dzieje się w jej życiu, czy jej wnętrzu. Może też milczeć lub wyrażać siebie w jakikolwiek inny sposób.

Dzielimy się tym, co każda wnosi do kręgu swoją obecnością.

Na zakończenie “zamykamy” przestrzeń kręgu i oczyszczamy własne przestrzenie.