KRĄG ROZMÓW


Krąg Rozmów jest pełnym mocy sposobem „Tworzenia Rodziny”. Używamy go do uzdrawiania, nauczania, zjednoczenia rodziny, uczenia się i regeneracji, używamy go do negocjacji dla pokoju i zmiany. To jest Święty Dar, który był szanowany wśród Rdzennych ludzi od czasu wyjścia pierwszego mężczyzny/pierwszej kobiety z jaskini; i z pewnością był także używany w jaskini! Czyż nie siadaliśmy wszyscy w Kręgu wokół ognia i nie docenialiśmy blasku migoczącego światła na twarzy osoby siedzącej naprzeciw nas? Szczególnie, gdy czuliśmy ciepło tych siedzących w ciemności po drugiej stronie ognia?

Teraz żyjemy w świecie chaotycznych energii konsumpcji, co sprawia, że ledwie łapiemy oddech i boimy się mówić ze strachu bycia zranioną/nym lub źle zrozumianym/ną. Zbyt często wybieramy, by się izolować, zatrzymywać słowa lub gubimy siebie w szumie elektronicznych mediów. Gdy jesteśmy karmieni cudzymi myślami bardziej niż uczeni gromadzenia informacji samodzielnie, by się nimi dzielić, wtedy zapominamy o Sztuce Komunikacji. Krąg Rozmów jest lekarstwem na ten stan. To jest sposób Stwórcy na wprowadzenie świętej przestrzeni, aby każdy Głos był usłyszany ponad zgiełkiem życia, w tych czasach Zmian Ziemi i pomieszania. Krąg Rozmów jest narzędziem dostępnym dla każdego, kto pragnie ponownie sprowadzić siebie do równowagi ze Światem Natury i z dwu-nożnymi, którzy dzielą przestrzeń, będąc obok.

Jak to działa

Tradycyjny Krąg Rozmów wymaga, by w Centrum był ołtarz. Ten ołtarz może być utworzony przez jedną osobę lub przez wszystkich. Symbole żywiołów Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza są obecne i umieszczone tam, gdzie są dla nas najbardziej naturalnie. Jeśli celem Kręgu Rozmów jest Uzdrawianie, w Centrum możemy położyć tytoń, zioła, kamienie lub inne przedmioty mocy. Jeśli celem jest Nauczanie, mogą być użyte inne rzeczy, które będą przedstawiały temat. Zawsze znajdzie się tam woda w jakimś naczyniu, z której może skorzystać każdy, kto płacze, gdyż łzy są Uzdrawiającą Mocą [Medicine] i potrzebne jest coś w ich miejsce.

Krzesła, koce, poduszki lub cokolwiek, co zdecydujemy się, by użyć do siedzenia, należy ułożyć w Kręgu, zachowując przejście w Drzwiach do Kręgu, które będą używane, żeby wezwać z kierunków Strażników i Duchy, których prosimy o wsparcie. Na przykład: Mądrość przychodzi z Północy. Jeśli potrzebna jest mądrość i większe zrozumienie, wtedy otwarte drzwi będą na Północy. Tym przejściem będziemy wchodzić do Kręgu i poruszać się wokół Kręgu zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zająć miejsce, w którym będzie nam najwygodniej. W plemionach używa się zarówno jednego, jak drugiego kierunku, i dobrze jest, niezależnie od tego, który kierunek wybierzemy na pierwszy Krąg, aby pozostał on na całe Życie Kręgu.

Osoba wyznaczona zapali szałwię i odymi najpierw siebie, ołtarz, a następnie Krąg, używając pióra. Także odymiamy krzesła i cztery rogi pomieszczenia. Każda osoba wchodząca do pokoju zostaje odymiona. Osoba, która jest odymiana, najpierw bierze dym do swojego serca, następnie do gardła, oczu i wokół głowy, aby oczyścić ciało energetyczne z jakichkolwiek blokad i zamieszania, tak aby komunikacja mogła swobodnie przepływać w obie strony. Osoba trzymająca miskę z szałwią skierowuje dym w dół ciała do stóp, następnie osoba odwraca się w prawą stronę, tak by odymione zostały jej plecy i nogi. Obracając się nadal w prawą stronę, osoba odymiana zwraca się do Stwórcy, a osoba trzymająca miskę z szałwią przechodzi do następnej osoby.

Krąg Rozmów otwiera się pieśnią, modlitwą lub duchową opowieścią, i podawany jest temat. Osoba, która została wyznaczona do prowadzenia Kręgu tego wieczoru, jest tą osobą, która dba o porządek [kolejność] i pieśni. Temat jest ustalany wcześniej i ogłaszany, kiedy Krąg się rozpoczyna. Dobrze jest przeznaczyć trochę czasu na wyjaśnienie, dlaczego akurat taki temat został przyjęty oraz na jakiekolwiek myśli, które w jasny sposób nadadzą atmosferę i intencję tego Kręgu. Osoba prowadząca krąg siedzi na pierwszym miejscu na prawo od drzwi. Osoba ta wprowadza także Mówiącą Laskę, Pióro, lub inny przedmiot, który zostaje wybrany, aby wyznaczyć osobę Mówiącą. Osoba, która trzyma Laskę lub Pióro, mówi dopóki nie skończy, bez przerywania jej, zadawania pytań, krytykowania czy potwierdzania jej słów inaczej niż przez „Aho”.

Jej wiadomości są Święte, są tym czym są. Kiedy skończy, Pióro zostaje przekazane do następnej osoby siedzącej obok. Jeśli ktoś pragnie niczego nie mówić, po prostu podaje dalej i mówi „pas”. Nie zadajemy pytań. Kiedy pióro dojdzie do końca Kręgu, a ta osoba chce teraz coś powiedzieć, może to zrobić. Pióro zostaje przekazane w kierunku, który został wybrany na to spotkanie, aż dotrze do osoby, która chce teraz mówić. Kiedy skończy, przekazuje pióro w tym samym kierunku do osoby, która prowadzi Krąg.

Celem Kręgu jest pozwolenie, aby każdy głos został usłyszany. Nikt nie wypowiada komentarzy adresowanych do wypowiedzi innej osoby, nawet jeśli teraz jest jej lub jego kolej. Na przykład: jeśli jedna osoba określa swój punkt widzenia, a ktoś inny nie zgadza się z tym, to wypowiada tę niezgodę bez kierowania swojej wypowiedzi do tamtej osoby. To pozwala na wolność wypowiedzi bez lęku przed krytykanctwem lub atakiem.

Kiedy ostatni głos i opinia zostały usłyszane, a żeby to się dopełniło, może być potrzebne kilka okrążeń Kręgu, wtedy Krąg zostaje zamknięty w taki sam sposób, w jaki został otwarty – pieśnią, modlitwą lub duchową opowieścią. Pożądanym celem jest osiągnięcie jednomyślności. Być może nie będzie to możliwe, ale moc mówienia i bycia słyszaną/ym nie może zostać nie doceniona. Odpowiedzi na pytania pojawią się. Prawda odnajdzie swoją drogę, by się ujawnić. To jest Dar Kręgu Rozmów.

Po zakończeniu Kręgu odbywa się biesiada. Ta biesiada jest tak samo częścią Ceremonii, jak Pieśni i Modlitwy. To jest czas, kiedy ludzie mogą się cieszyć i śmiać i wspólnie rozmawiać. To nie jest czas na krytykowanie ani na konfrontacje.

Kręgi Rozmów mogą być stosowane podczas spotkania lub bez spotkania w grupie. Mogą być używane, gdy chcemy sprawdzić, w trakcie lub po warsztacie lub konferencji, czy każda osoba jest w dobrym miejscu ze sobą. Mogą być używane, aby sprowadzić grupę do stanu „Jedno Serce i Jeden Umysł” bez lęku przed odwetem lub konsekwencjami, gdyż Świętą Zasadą Kręgu Rozmów jest: „To co zostało powiedziane w Kręgu, pozostaje w Kręgu”.

Aho Mitakuye Oyasin

wrzesień 2012, Grandmother Susan Stanton