2017 Monika

Myślę z ogromną wdzięcznością o Kręgu, Siostrzeństwie i o Was cudowne Kobiety.

Krąg dał mi siłę i poczucie, że każdy dzień może być świętem. Był drogą głębokiego zrozumienia siebie i obdarzenia siebie i innych miłością. Wsparciem Sióstr w każdym problemie i okazją do dzielenia się radością, siłą i nadzieją. Wspaniałą drogą rozwoju – duchowego aspektu kobiecości.